Dadaizm Nedir ? Dadaizm Sanat Akımı, Özellikleri, Sanatçıları

Dadaizm 20. Yüzyıl başlarında Zürih, New York, Berlin ve Paris gibi büyük kentlerde ortaya çıkan sanat hareketidir.Fransızcada ”Oyuncak tahta at” anlamına gelen ”dada” sözcüğü bu akıma ad olarak verilmiştir. Dadaizmin önde gelen temsilciler Marcel Duchamp, Hans, Max Ernst ve Francis Picabia’dır.

 Dadaizm Akımının Özellikleri

20. yüzyıl sanatı üzerinde geniş etkiler bırakan bu akımı savaşın yarattığı umutsuzluk içinde geleceğe ait beklentilerini kaybeden sanatçılar oluşturmuştur.

Dadaizm, Birinci Dünya Savaşı ile ortaya çıkan bireysel ve sosyal çalkantıları sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Eserlerinde anlamsız ve hiçlik ön plandadır. Bu akımın sanatçıları var olan bütün eğilimlere, alışılagelmiş kurallara karşı çıkmışlardır. Geleneksel resim ve heykelin yerine kolaj tekniğinden ve Duchamp’ın hazır nesnelerinden yararlanmışlardır.

Sanatçılar eserlerinde makinelerden, modellerden, çöplerden, kibrit kutularından, mektup zarflarından, toplu taşıma araçları biletlerinden, tahta malzemelerden ve kullanılmış gazetelerden kolajlar yapmışlardır. Kısacası eserlerinde her çeşit malzemeyi kullanmışlardır.

 Dadaizm Sanatçıları

Marcel Duchamp (1887 – 1968) : Duchamp, sanat eseri ile günlük yaşamda kullanılan nesneler arasındaki farklı ortadan kaldıran Fransız ressamdır. Yerleşmiş estetik ölçülere duyduğu tepki ”hazır-nesneler” geliştirmesini sağlamıştır.

”Merdivenden İnen Çıplak” da tek bir vücudun birbirini takip eden hareketlerinin üst üste bindirilmek suretiyle çizilmesinden doğmuştur. Bu tür bir görüntüyle resim sanatında ilk kez karşılaşılıyordu. Ünlü Mona Lisa tablosunun fotoğrafına sakal ve bıyık yaparak oluşturduğu ”L.HD.O.Q.” resmi dadaist sanatçıların geçmiş dönemlerde yapılan sanat eserlerine olan tepkilerini simgeleyen benzersiz bir örnektir.

Sonata Ducamp’ın en önemli eserleri arasındadır. Toplum ve sanat konusunda yeni bir bakış açısıyla yaklaşan usta sanatçı Duchamp’ın diğer ünlü eserlerinden bazıları ”Eczane”, ”Valizdeki Kutu”, ”Satranç Oyunu” ve ”Blainville Manzarası”dır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here